Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính về y tế
Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong y tế được đánh giá góp phần tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng mỗi năm liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh

TIÊU ĐIỂM