• Ăn dặm đúng phương pháp

  Ăn dặm đúng phương pháp

  Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ dưới 1 tuổi nhưng từ 6 tháng tuổi, trẻ phát triển nhanh, nhu cầu của trẻ lớn hơn sữa mẹ nên sữa mẹ không thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đó.

  9/26/2016 8:15:32 PM

 • Trẻ ăn dặm đúng cách

  Trẻ ăn dặm đúng cách

  Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ dưới 1 tuổi, nhưng từ 6 tháng tuổi, trẻ phát triển nhanh, nhu cầu của trẻ lớn hơn sữa mẹ nên sữa mẹ không thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đó.

  8/1/2016 8:19:33 PM