• Diageo Việt Nam lan tỏa thông điệp sống bản lĩnh qua chiến dịch uống có trách nhiệm

  Diageo Việt Nam lan tỏa thông điệp sống bản lĩnh qua chiến dịch uống có trách nhiệm

  Chiến dịch “Bản lĩnh trách nhiệm – Không ngừng tiến bước” do Diageo Việt Nam (DVL) khởi động và đang tiếp tục triển khai với các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về việc sử dụng đồ uống có cồn một cách có trách nhiệm, đã và đang lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là đối với giới trẻ.

  1/14/2022 4:42:19 PM

 • Giải quyết việc làm cho 212.000 lao động

  Giải quyết việc làm cho 212.000 lao động

  Ngày 16-6, HEINEKEN Việt Nam công bố Báo cáo phát triển bền vững thường niên lần thứ 6, đánh dấu những thành tựu nổi bật về phát triển bền vững trong năm 2019 và tầm nhìn tới năm 2025.

  6/17/2020 3:03:36 PM