Nhịp sống 28/07/2022 09:13

Sáng tạo, linh hoạt trong công tác thu BHXH, BHYT

Việc ban hành Quyết định 1155/QĐ-BHXH là do quyết định cũ có một số nội dung không còn phù hợp và để mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT trở nên chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12-5-2022 về quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thay thế Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28-10-2016.

Quản lý chặt chẽ

Theo đó, quy chế mới gồm 6 chương, quy định các nội dung cơ bản về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức dịch vụ, nhân viên thu BHXH, BHYT; hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT; quy trình ký hợp đồng; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho tổ chức dịch vụ và hệ thống biểu mẫu, chế độ thông tin báo cáo...

Các nội dung được xây dựng và quy định tương đối chi tiết. Đáng chú ý, quá trình quản lý dữ liệu tổ chức dịch vụ, nhân viên thu được xây dựng tương đối chặt chẽ. Trong đó: Quy định rõ trách nhiệm của cán bộ thu tại BHXH cấp huyện, phòng quản lý thu, giám đốc BHXH huyện, trưởng phòng quản lý thu, giám đốc BHXH tỉnh và trưởng ban quản lý thu - sổ thẻ.

Việc phân cấp quản lý và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ở từng vị trí quản lý rất cụ thể, đến từng giờ. Chẳng hạn: Trước 15 giờ ngày 2 hằng tháng, cán bộ thu của BHXH huyện, phòng quản lý thu phải làm gì; trước 15 giờ ngày 3 hằng tháng, giám đốc BHXH huyện, trưởng phòng quản lý thu phải làm gì… Tương tự như vậy là trách nhiệm của giám đốc BHXH tỉnh, trưởng ban quản lý thu - sổ thẻ với yêu cầu đặt ra trước giờ nào, ngày nào.

Tương ứng với từng nhiệm vụ, sau 5 phút không thực hiện, phần mềm quản lý tự động khóa dữ liệu. Đây là điều cần đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt để bảo đảm đúng, chuẩn, tạo một quy trình quản lý hiện đại, thống nhất trên toàn quốc.

Sáng tạo, linh hoạt trong công tác thu BHXH, BHYT - Ảnh 1.

Người dân TP HCM mua BHYT hộ gia đình tại một điểm thu BHXH, BHYT

Hướng tới sự hài lòng của người dân

Theo Giám đốc BHXH TP HCM Phan Văn Mến, việc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1155/QĐ-BHXH là do quyết định cũ có một số nội dung không còn phù hợp và để mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT trở nên chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo ông Phan Văn Mến, UBND TP HCM cũng vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai Quyết định 1155 của BHXH Việt Nam.

Cụ thể, UBND TP giao BHXH TP HCM chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng các quy định tại Quyết định 1155 của BHXH Việt Nam. Mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn TP HCM, bảo đảm mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất 1 điểm thu, tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHXH, BHYT. Chỉ đạo BHXH quận, huyện, TP Thủ Đức xác định tổ chức dịch vụ thu đủ điều kiện để ký hợp đồng theo Quyết định 1155 bảo đảm trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 quyết định không làm ảnh hưởng đến người dân tham BHYT trên địa bàn.

Kịp thời có văn bản hướng dẫn BHXH quận, huyện, TP Thủ Đức, tổ chức dịch vụ thu đủ điều kiện tổ chức thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, bảo đảm người dân đang tham gia BHYT tại các UBND xã, phường, thị trấn được tiếp cận với tổ chức dịch vụ thu để đóng tiền tham gia BHYT không làm gián đoạn thời gian tham gia.

Đăng tải công khai danh sách các tổ chức dịch vụ thu, điểm thu BHXH, BHYT của cơ quan BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết địa điểm đăng ký tham gia, gia hạn, cũng như đóng tiếp tục BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua các website, fanpage… để người dân nắm rõ những thay đổi về pháp nhân làm tổ chức dịch vụ thu cho cơ quan BHXH, cách thức đóng tiền qua tổ chức dịch vụ thu hoặc Cổng dịch vụ quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc đóng tiền mua thẻ BHYT.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao các sở, ngành, các cơ quan báo chí phối hợp với BHXH TP tổ chức truyền thông kịp thời Quyết định 1155, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của việc chuyển đổi điểm thu từ UBND xã, phường, thị trấn sang điểm thu là các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền thu, việc chuyển đổi này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn TP.

UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho người dân đã tham gia, thanh lý hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đúng thời gian quy định. Thực hiện thanh quyết toán các khoản đã thu tiền của người dân nhưng chưa nộp tiền cho cơ quan BHXH, thù lao đại lý, chuyển nhân viên đại lý thu xã, phường, thị trấn sang tổ chức dịch vụ thu (nếu có). Thông báo đến người dân trên địa bàn về việc chuyển đổi điểm thu từ UBND xã, phường, thị trấn sang điểm thu của tổ chức dịch vụ thu. Phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức dịch vụ thu tiếp cận người dân trên địa bàn nhằm bảo đảm không làm xáo trộn việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng, cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia. Niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn danh sách các điểm thu BHXH, BHYT trên địa bàn, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi liên hệ…

BHXH TP, BHXH quận, huyện, TP Thủ Đức đã và đang rà soát, thông báo, gửi thư mời, giấy mời đến các tổ chức dịch vụ trên địa bàn; thông báo về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng thông qua hợp đồng ủy quyền; triển khai quản lý hoạt động dịch vụ thu BHXH, BHYT đối với tổ chức dịch vụ trên địa bàn.

Quy định chuyển tiếp cũng đã nêu rõ: Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã ký theo quy định tại Quyết định số 1599/QĐ-BHXH giao kết có giá trị thực hiện đến hết ngày 30-6-2022; thực hiện chấm dứt và thanh lý hợp đồng theo quy định tại quy chế này. Đại lý thu là tổ chức dịch vụ đủ điều kiện thì ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT cũng theo quy chế này.

Nhân viên thu của các tổ chức không ký hợp đồng theo quy chế mới, nếu có nhu cầu thì đăng ký với tổ chức dịch vụ để làm nhân viên thu và được sử dụng thẻ nhân viên đại lý thu đã cấp đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ. Các nội dung công việc mới cần được triển khai với tinh thần chủ động để bảo đảm không tác động, gây ảnh hưởng nhiều đến công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hiện nay, tại TP HCM có 309 đại lý thu BHXH, BHYT là của UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý hơn 2/3 đối tượng tham gia BHYT. Với Quyết định 1155, BHXH TP HCM phải chấm dứt và thanh lý hợp đồng với đại lý thu BHXH, BHYT xã, phường, thị trấn thay vào đó là tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT được cơ quan BHXH ủy quyền thu.

Đã ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với 171 tổ chức

Theo BHXH TP HCM, đơn vị đã thực hiện thanh lý hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với các đơn vị đã ký theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH và thực hiện ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với các tổ chức dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH.

Tính đến ngày 20-7, BHXH TP HCM đã ký hợp đồng ủy quyền thu với 171 tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT với với 638 điểm thu đang hoạt động tại 312 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP và danh sách các điểm thu BHXH, BHYT này được niêm yết tại trụ sở 312 UBND xã, phường, thị trấn và được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng của BHXH TP và quận, huyện, người dân dễ dàng tiếp cận với tổ chức dịch vụ thu để đăng ký tham gia, gia hạn, cũng như đóng tiếp tục BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Cũng theo BHXH TP, việc chuyển đổi về pháp nhân làm tổ chức dịch vụ thu cho cơ quan BHXH, vẫn bảo đảm mỗi phường, xã có ít nhất 1 điểm thu, tạo sự thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHXH, BHYT để mở rộng mạng lưới các điểm thu BHXH, BHYT nhằm đem lại sự phục vụ ngày một tốt hơn đến người tham gia BHXH, BHYT.

Từ nay đến cuối năm, BHXH TP tiếp tục mở rộng thêm các tổ chức dịch vụ thu, bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn có từ 3 điểm thu trở lên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân liên hệ.

Bài và ảnh: Bảo Nghi
từ khóa :

Viết bình luận

Unilever Việt Nam - Doanh nghiệp phát triển bền vững và là Nơi làm việc tốt nhất châu Á
19/8/2022 548 1k
Unilever Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Phát triển Bền vững – Corporate Sustainability Awards” cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình phát triển bền vững, và giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất châu Á – HR Asia Awards” nhờ vào các sáng kiến và hành động xây dựng môi trường làm việc hướng đến sự phát triển của con người với những chính sách nhân sự vượt trội.
Giấc mơ trải nghiệm quần vợt đỉnh cao ATP Finals của người hâm mộ Việt trở thành hiện thực
18/8/2022 548 1k
Đối với những ai yêu thích môn quần vợt tại Việt Nam, việc trực tiếp trải nghiệm giải đấu đỉnh cao như ATP Finals, đôi khi chỉ là điều ước. Thương hiệu bia Heineken đã khiến điều ước đó trở thành hiện thực cho 10 tay vợt xuất sắc nhất khi chinh phục thành công tour đấu “Trải nghiệm đỉnh cao ATP Finals 2022”
Khởi động chương trình “Tháng răng không ê buốt cùng chuyên gia”
16/8/2022 548 1k
Hướng tới bảo vệ sức khỏe răng miệng cho người Việt Nam thông qua việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng răng ê buốt, báo Sức khỏe & Đời sống cùng nhãn hàng Sensodyne tổ chức chương trình "Tháng Răng Không Ê Buốt Cùng Chuyên Gia" vào tháng 8-2022.
Nữ doanh nhân Việt Nam kiên cường vượt qua khủng hoảng
15/8/2022 548 1k
Trong năm 2021, 64% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chịu tác động mạnh mẽ bởi khủng hoảng toàn cầu.
Dai-ichi Life Việt Nam vào “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022”

Dai-ichi Life Việt Nam vào “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022”

Công ty Dai-ichi Life Việt Nam vừa vinh dự nhận Giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.