• Làm giàu 2017: Buôn ô tô, tiền to lãi đậm

    Làm giàu 2017: Buôn ô tô, tiền to lãi đậm

    Hiện nay, để đầu tư một đại lý ô tô bài bản, tùy yêu cầu của từng hãng xe, số vốn ban đầu bỏ ra khoảng 40-80 tỷ đồng (không tính đại lý xe sang). Tuy nhiên, lợi nhuận hàng năm thu về khá hấp dẫn.

    2/2/2017 3:29:55 PM