Nhà máy điện sinh khối Đường Quảng Ngãi chính thức đi vào vận hành

Nhà máy điện sinh khối Đường Quảng Ngãi chính thức đi vào vận hành

Tiêu dùng 16:06

Ngày 27-11, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố đã chạy thử thành công nhà máy điện sinh khối tại Nhà máy Đường An Khê và sẵn sàng đưa vào hoạt động chính thức trong vụ sản xuất 2017 - 2018 từ tháng 12-2017.

Đường tồn kho cao kỷ lục

Đường tồn kho cao kỷ lục

Tiêu dùng 20:16

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tính đến cuối tháng 4, các nhà máy thuộc VSSA đã ép được 11.264.567 tấn mía, sản xuất ra 1.041.439 tấn đường, trong đó có 313.369 tấn đường RE

Giá đường biến động trong ngắn hạn

Giá đường biến động trong ngắn hạn

Tiêu dùng 19:45

Giá thế giới tăng kéo giá đường trong nước tăng theo