• WinCommerce mở siêu thị WinMart đầu tiên ở Vũng Tàu

    WinCommerce mở siêu thị WinMart đầu tiên ở Vũng Tàu

    Ngày 12-8-2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (WCM – Thành viên Tập đoàn Masan) khai trương siêu thị WinMart đầu tiên tại thành phố Vũng Tàu, mở rộng quy mô hệ thống lên 128 siêu thị WinMart và gần 3.000 cửa hàng WinMart+.

    8/12/2022 5:34:22 PM