• Cả nước Mỹ cãi nhau vì Amazon

    Cả nước Mỹ cãi nhau vì Amazon

    Amazon đang cố gắng ra quyết định trụ sở thứ hai của mình đặt ở đâu. Và hơn 40 tiểu bang và thành phố trên khắp nước Mỹ đang cố gắng “đấu thầu”.

    10/23/2017 2:00:21 AM