Nhịp sống 23/03/2021 07:54

Công an Quận 4 thông báo về việc tạm giữ phương tiện do vi phạm hành chính (lần 1)

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Quận 4 đang tạm giữ 135 phương tiện do vi phạm hành chính trong lĩnh vực Trật tự An toàn giao thông đường bộ. Kể từ ngày tạm giữ cho đến ngày 22-3-2021, người điều khiển phương tiện không đến giải quyết. Vậy ai là chủ sở hữu các phương tiện sau đây mang giấy tờ hợp lệ đến Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Quận 4 (số 92 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP HCM) để làm việc. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo đăng tin, không có người nào đến giải quyết, toàn bộ số xe trên sẽ bị tịch thu và sung vào công quỹ nhà nước

STT

Biển số

Số Khung

Số Máy

Loại xe

1

52T8-5571

000142

22S2000142

Hai bánh

2

54Z5-3888

RLCN22S208Y022362

22S2022362

Hai bánh

3

54Z6-0733

RLHHC12219Y502951

HC12E0611743

Hai bánh

4

55P6-6873

RLGKA12CĐD020125

VMVT3AD020125

Hai bánh

5

54Z1-0956

RLCN22S207Y008307

22S2008307

Hai bánh

6

52F4-9354

RLCN2B5205Y028944

2B5228944

Hai bánh

7

54Z2-8510

RLHJ24069Y045452

JF24E0051971

Hai bánh

8

54Z3-7669

RRSWCHIRSB1002340

RRSJA15FMH0002340

Hai bánh

9

51Z4-1077

NDE1046858

NDE1046858

Hai bánh

10

51M6-7078

RLGH125CD6D044347

VMM9BAD044347

Hai bánh

11

51N3-2724

119240Y

2B52119240

Hai bánh

12

52U6-3630

RLGH125FD60026584

VMM9BDD028584

Hai bánh

13

51T7-8085

FS100380000958

LC150FMY0595954

Hai bánh

14

51Z6-7900

LXDXCHL0012622

LC150FM0095462

Hai bánh

15

51X9-4653

RLCM5WP906Y008022

5WP9008022

Hai bánh

16

52Z5-1633

RLGSB10AD4H225594

VMESE1225594

Hai bánh

17

52F6-5322

RRTVCHBCX61001163

VTMSA152FMHA001136

Hai bánh

18

51L4-8914

RLHHC09066Y027288

HC09E6027298

Hai bánh

19

53Z1-2885

RNKWC4UM6K420040

VKV1P52FNHR420040

Hai bánh

20

52L5-0688

FIE04A5000003

HD1P53FMHY0071738

Hai bánh

21

52Z6-7361

RLGH125DD6D032719

VNN9BCD032719

Hai bánh

22

54Z4-4467

RLGKA12CDAD031708

VMVT3AD31708

Hai bánh

23

52Z5-8590

RMMWCH3MM51301594

VDP1P52FMH301594

Hai bánh

24

51Z8-1284

LXDXCGLO3Y0026792

LC150FMG01578592

Hai bánh

25

52U4-9040

RLCM4P8407Y001973

4P84001973

Hai bánh

26

52Y2-8531

RLGH125DD6D042668

VMM9BCD042668

Hai bánh

27

65H5-4199

VDGWCH013DG016326

VDG1P52FMH01626

Hai bánh

28

51X9-2058

RDDWCH3PD5A0A1302

VLFP01P52FMH35A1A1302

Hai bánh

29

52U6-0411

RLGH125DD6D036745

VMM9BCD036745

Hai bánh

30

51Z8-4103

LGNXCGLX32201760

LC150FMG01826867

Hai bánh

31

52S2-6213

RLCN2B5206Y6265

2B52106265

Hai bánh

32

51L1-3078

VDNFH123C14X742307

HN742307

Hai bánh

33

54Y7-0534

RLGH125GD7D400354

VMM9BED400354

Hai bánh

34

50D2-2376

C708432125

C70E8582959

Hai bánh

35

52P7-6433

VDPWCH024DP500435

VDP1P52FMH500435

Hai bánh

36

53S6-2166

BE42DVN131003

E412VN131003

Hai bánh

37

52U3-4315

VTTPCG022TT055192

VDTT1P50FMG055192

Hai bánh

38

52Z2-7150

LTBXCGLF0IL019743

LC150FMG01258874

Hai bánh

39

51L3-9377

RLCM5WP305Y011392

5WP311392

Hai bánh

40

52Z2-9444

RCHHC08062Y264875

HC08E0264899

Hai bánh

41

54K2-6473

671837Y

5275573E

Hai bánh

42

51H2-3528

VKVDCH045UM601794

VKV1P52FMHH601794

Hai bánh

43

54L4-0846

RRUWCH0UM8XS27463

VTT085JL1P52FMH027463

Hai bánh

44

51Z7-3856

LWGXCHL26Y1006196

LC150FMG00826196

Hai bánh

45

51Z6-8479

VFCPCG0A3YF005052

1P50FMG3Y0398165

Hai bánh

46

52T8-7948

RRKDCGXUM7X015846

VTTJL1P50FMG015846

Hai bánh

47

52Z2-4605

VTHPCH0021A012865

1P53FMH10951245

Hai bánh

48

52Z3-8786

RLLH25ED4D433391

VMEM9P433391

Hai bánh

49

54Z3-1348

RLGKA12CDĐD0129336

VMVT3AD0P2936

Hai bánh

50

52U7-7397

RMTWCCH1HY6C02290

VMT1P52FMHA015290

Hai bánh

51

52S3-3738

RRTVCH9CX61002013

VTMSU152FMHA002107

Hai bánh

52

52Z4-7183

VPCDCG023BM001209

GHUIP50FMG101209

Hai bánh

53

54Z6-8930

Y479020

HC12E233785

Hai bánh

54

51K5-6632

VVTPCH022VT011721

1P52FMH320276585

Hai bánh

55

52U2-0481

VFMPCH022FM000443

ZS152FMH82100443

Hai bánh

56

54R2-4563

RLHHC12149Y04048539

HC12E1148557

Hai bánh

57

51Y6-6817

RLCN2B5104Y002512

2B5102512

Hai bánh

58

51U5-2293

XCH0BXXA001572

HD1P53FMH99013085

Hai bánh

59

51ZA-0014

C509613023

C50E9613069

Hai bánh

60

54F4-9689

RLC35C640AY260846

5C64260854

Hai bánh

61

54L6-1179

RLGKA12CDAD026959

VMVT3AD026959

Hai bánh

62

59C1-823.94

RLHJA3909HY169503

JA39E0169555

Hai bánh

63

59S1-980.31

RLCN1DB10EY216806

1DB1216812

Hai bánh

64

59C1-088.58

RLCM23B10BY025842

23B1025842

Hai bánh

65

59D1-198.54

RLHHCO9023Y636406

HC09E0636498

Hai bánh

66

59D1-649.50

FJ1003512903

1P50FMG310633488

Hai bánh

67

59C1-077.71

RLCN235206Y091567

2B52091567

Hai bánh

68

59T1-341.04

LHHC1202BY429433

HC12E3229688

Hai bánh

69

59B1-321.77

RLHHC12068Y099871

HC12E0190474

Hai bánh

70

59D1-702.18

LWBTCJ20661012718

WH152QNI206E02123

Hai bánh

71

59C1-045.74

VVNPCG0031S056482

1P50FMG3100341482

Hai bánh

72

59G2-331.78

RLHJA3908HY282468

JA39E0262525

Hai bánh

73

59X2-272.31

RLGKA12HDCD067233

VMVTBB-D06733

Hai bánh

74

59B1-197.46

RLHHC12219Y516560

HC12E0686902

Hai bánh

75

59C1-454.45

RLHHC12159Y211327

HC12E1412258

Hai bánh

76

59C1-273.10

RLHJC5211CY262

JC52E4286212

Hai bánh

77

59N2-356.52

RLCL44S10DY073113

44S1073119

Hai bánh

78

59F1-102.54

LCN22S207Y005372

22S2005372

Hai bánh

79

59D2-381.61

59Y2-930.94

MLHJC6IA6F5203053

JC61E2206059

Hai bánh

80

59L1-807.44

RRRDCG1RR50502111

VDTFS150FMG1502111

Hai bánh

81

59L1-940.38

VLKDCG034LK137648

YLKC01P50FMG000137648

Hai bánh

82

59C1-532.37

RLCM5WP305Y010356

5WP310356

Hai bánh

83

59L1-744.90

RLHHC12008Y593952

HC12E0196347

Hai bánh

84

59C2-027.83

RLSCFAEH0B0117875

F4A5181835

Hai bánh

85

59T1-158.33

LWPTCH30691005401

WH1500MH211E03022

Hai bánh

86

59H1-531.78

RLGH125GD6D005294

VMM9BED005294

Hai bánh

87

59U1-455.89

RLGKA12FD88D016699

VMVT5BD016699

Hai bánh

88

59E1-770.36

RLHHC09083Y393393

HC09E0393306

Hai bánh

89

59P1-181.92

RLHC4310BY182679

TC43E1745798

Hai bánh

90

59D1-411.12

R2HJC522YCY620674

JC52E5049915

Hai bánh

91

83C1-078.69

VKVD0H074UM403415

VKVIP5P2FMH-R403415

Hai bánh

92

82B1-040.67

RLGKA12GDBD069879

VMV1BAD069879

Hai bánh

93

18H2-2746

RLCS16S209Y078619

16S2078614

Hai bánh

94

60B9-040.59

RLCS5C640BY499645

RLCS5C640BY499645

Hai bánh

95

67D1-280.82

5C6K089140

CS5C6K0089178

Hai bánh

96

89H6-3502

RLCS5HU805Y011870

5HU811870

Hai bánh

97

77F6-4849

RLHJA0201YY076645

JA02E0076661

Hai bánh

98

62K9-4132

RRP0CG1RP6A000994

VHC1P50FMG000074

Hai bánh

99

84H7-6298

RNDWCH1ND71B07218

VDGZS152FMHKM007218

Hai bánh

100

71K8-8592

RLHHHC09085Y009518

HCO9E5031205

Hai bánh

101

66F6-8334

FD110200001863

LC152FMHY0600743

Hai bánh

102

17L3-1864

5B9107Y033333

5B91033333

Hai bánh

103

29Z8-8472

RLCKA12CD9D015338

VMVTBAD015338

Hai bánh

104

61Z1-1402

RLCF16F109Y022866

16S1022870

Hai bánh

105

69F7-5089

RLGX10CD4D078277

VMEVA2078277

Hai bánh

106

47N9-1557

RLGH125GD8D074523

VMM9BED074523

Hai bánh

107

50LA-4224

C50S003269

C50E5049241

Hai bánh

108

60X8-3114

RLGH125GD80076141

VMM9BED076141

Hai bánh

109

63P1-9197

LATXLGLY41A302325

DY150FMG80302325

Hai bánh

110

82H3-4437

RPDWCHEPD7A025411

VLFPD1P50FMH7A025411

Hai bánh

111

68K1-017.42

RMNWCHNMN7H002872

VHLFM152FMHV312872

Hai bánh

112

77M9-3898

RLGH125CD4D032902

VMEM9B032902

Hai bánh

113

62K8-7794

RMEWCH9ME7A005399

VME152FMHB005399

Hai bánh

114

66L8-6140

RMCWCH4UM51003226

GFMZS152FMH00030226

Hai bánh

115

70H8-8536

LLCXCBLN80000104193

LC150FMG02259193

Hai bánh

116

72F7-0779

MX2110A00000258

HP1P53FMHY0122750

Hai bánh

117

68M3-9706

RMSWCHEHG7H011057

HGSL152FMH011057

Hai bánh

118

47L2-3789

LXJF150X5Y002045

JF15E5002152

Hai bánh

119

67L1-7181

RLCH125DD5D001687

VMM9BCD001687

Hai bánh

120

93T5-5426

RLHJF80X7Y372096

JF18E0072177

Hai bánh

121

70K1-020.08

RLCN5P110BY32471

5P11324273

Hai bánh

122

67M8-0617

RMEWCH1ME7A090608

VME152FMH-C090608

Hai bánh

123

60L3-1905

SD018322

G00221019387

Hai bánh

124

43S2-3113

RLGH125CD4D032751

VMEM9B032751

Hai bánh

125

62S1-2726

RNPWCH7UM-61003041

MNBYG150FMH6X-303041

Hai bánh

126

78P1-0277

RPDWCHEPD7A018978

VLFPD1P50FMH7A018978

Hai bánh

127

62M4-0938

RLCN2B5607Y051548

2B56051548

Hai bánh

128

12F4-9745

LZ8WCPLL1Y6D00482

ZS150FMG22200482

Hai bánh

129

47H7-0576

VHCPCH0031H004176

LC152FMH02098569

Hai bánh

130

63P1-5876

RMNDCH9MN8H015243

VHLHM152FMHV00215243

Hai bánh

131

68U1-2287

RP2DCGKPD8A001587

GL8PD150FMG001587

Hai bánh

132

84H6-2406

RMNDCG4MM61401109

VDP1P5FMG401109

Hai bánh

133

KBS1

RLHHC120X9Y003600

HC12E1506517

Hai bánh

134

KBS2

MH1KB1110JK150092

KB11E1148992

Hai bánh

135

49X-5509

GES1MH000085

FS486802

Ô tô

Q. T

Viết bình luận

The New City Châu Đốc – nơi đáng sống nơi miền tây sông nước
22/9/2021 548 1k
Dự án Khu đô thị The New City Châu Đốc do Tập đoàn Thiên Minh triển khai trên địa phận phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Dự án được cấp phép quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, sở hữu vị trí đắc địa trong thành phố và liền kề với Miếu Bà Chúa Sứ. Với không khí trong lành tươi mát quanh năm kết hợp cùng nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại, mong muốn mang đến không gian thư giãn thật sự thoải mái cho khách hàng và khách du lịch tìm đến.
Thanh Niên Arch - nhà quy hoạch xây dựng uy tín
21/9/2021 548 1k
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch Hạ Tầng Thanh Niên là một trong những công ty xây dựng, bất động sản uy tín nhất tại Việt Nam – thực hiện các dự án lớn như Khu đô thị Thiên Minh Bình Đức (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), Khu đô thị Hoàng Gia (tỉnh Bến Tre) trong đó nổi bật là Khu đô thị The New City Châu Đốc tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.
GREE 6 năm liền đạt chứng nhận thương hiệu điều hòa số 1 thế giới
20/9/2021 548 1k
Mới đây, GREE đã được tập đoàn nghiên cứu thị trường danh tiếng Euromonitor International của Anh Quốc bình chọn là “Thương hiệu điều hoà số 1 thế giới năm 2020”. Đây là lần thứ 6 liên tiếp GREE đạt được chứng nhận danh giá này và là minh chứng cho những nỗ lực, sự phát triển không ngừng của GREE trong lĩnh vực sản xuất điều hòa trong thời gian qua.
Kỹ sư VinBigdata dành giải nhất cuộc thi dùng AI phát hiện Covid-19 toàn cầu
20/9/2021 548 1k
Kỹ sư Nguyễn Bá Dũng (Trung tâm Xử lý ảnh y tế - Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata) vừa giành giải nhất Cuộc thi phát hiện Covid-19 trên ảnh X-quang trên nền tảng thi đấu về trí tuệ nhân tạo uy tín nhất thế giới - Kaggle.
Kỷ niệm 31 năm ngày thành lập PV GAS: Tự hào truyền thống - Khát vọng vươn cao

Kỷ niệm 31 năm ngày thành lập PV GAS: Tự hào truyền thống - Khát vọng vươn cao

Tháng 9-2021, PV GAS đón mừng tuổi mới giữa mùa thu hướng về những ngày kỷ niệm đáng nhớ của dân tộc và của ngành Dầu khí. Kỷ niệm tuổi 31 của PV GAS năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc...