Bình Điền đóng góp ý tưởng cho Đề án một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao

Bình Điền đóng góp ý tưởng cho Đề án một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao

Sản xuất - Kinh doanh 15:49

Trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động triển khai đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ làm lúa có giàu được không?

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ làm lúa có giàu được không?

Nhịp sống 09:00

Câu hỏi này đặt ra tưởng như đơn giản, nhưng muốn trả lời có cơ sở khoa học và thực tiển ta phải xét trong mối liên hệ với nhiều tiêu chuẩn khác.