• Đề xuất loại dịch vụ mua bán nợ khỏi ngành nghề có điều kiện

  Đề xuất loại dịch vụ mua bán nợ khỏi ngành nghề có điều kiện

  Bộ Tài chính kiến nghị nghiên cứu bỏ ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư.

  8/27/2017 3:04:42 PM

 • Thận trọng với nhảy việc

  Thận trọng với nhảy việc

  Nhảy việc để có một mức thu nhập và cơ hội phát triển cao hơn đang xảy ra trong giới trẻ và cả những người có kinh nghiệm. Nhưng khi môi trường kinh doanh khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải có “sức khỏe” tốt và yêu cầu tuyển dụng đã thay đổi nhiều, có vẻ như bằng đại học, kinh nghiệm, chuyên môn… đều không có gì đảm bảo bạn sẽ dễ tìm việc và giữ được công việc ấy lâu bền.

  8/12/2017 8:44:08 AM

 • Bãi bỏ quy định dán nhãn năng lượng: “Cởi trói” cho doanh nghiệp

  Bãi bỏ quy định dán nhãn năng lượng: “Cởi trói” cho doanh nghiệp

  Sau 4 năm gây phiền hà cho doanh nghiệp vì áp đặt điều kiện kinh doanh về dán nhãn năng lượng, Bộ Công Thương vừa chính thức bỏ quy định này

  3/2/2017 6:49:21 AM