• Vedan Việt Nam tiếp sức học sinh, sinh viên khuyết tật vượt khó đến trường

    Vedan Việt Nam tiếp sức học sinh, sinh viên khuyết tật vượt khó đến trường

    Vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng học bổng "Tiếp sức học sinh, sinh viên khuyết tật vượt khó đến trường" lần thứ 10 năm học 2021-2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty Vedan Việt Nam vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hội trao tặng các em học sinh số tiền 150 triệu đồng.

    1/14/2022 5:14:34 PM