Thành công đến từ tình yêu nghề và lòng quyết tâm

Thành công đến từ tình yêu nghề và lòng quyết tâm

Doanh nghiệp 17:23

Dù bước chân vào đường đua vươn tới danh hiệu MDRT có phần trễ so với bề dày tuổi nghề, anh Lê Thanh Nghị - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Bắc Giang đã dồn toàn lực chinh phục danh hiệu cao quý này.