• Sanvinest - Điểm sáng chất lượng quốc gia

    Sanvinest - Điểm sáng chất lượng quốc gia

    Năm 2020, dù đứng trước đại dịch Covid-19 nhưng doanh thu của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đạt 1.842 tỉ đồng. Bên cạnh đó thương hiệu Sanvinest yến sào Khánh Hòa cũng đã đạt giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2020

    6/7/2021 3:35:47 PM