• TTCK: Sự tiến hóa của các trụ

    TTCK: Sự tiến hóa của các trụ

    BID (BIDV), BVH (Bảo Việt), GAS (PVGas), MSN (Masan), VIC (Vincom) và VNM (Vinamilk) đang là 6 CP có ảnh hưởng lớn nhất đến biến động của VN Index và được xem là những “trụ cột” của TTCK.

    6/5/2014 2:47:06 PM