• Đột phá trong phát triển đô thị vùng Đông Quảng Nam

    Đột phá trong phát triển đô thị vùng Đông Quảng Nam

    Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã hiện thực hóa nhiều chủ trương và chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế bằng việc thu hút nhiều dự án lớn đầu tư vào khu vực phía Đông của tỉnh, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương, đồng thời cũng thúc đẩy các khu đô thị của khu vực này có cơ hội bứt phá.

    5/1/2021 2:35:53 PM