• Ubub: Thơm, duyên

    Ubub: Thơm, duyên

    Không gian Bali nói chung, hay Ubud nói riêng, lúc nào cũng lơ lửng mùi trầm và hoa - mùi cúng lễ tâm linh

    11/30/2018 3:30:00 AM