Tiếp sức mùa thi

Tiếp sức mùa thi

Tiêu dùng 19:52

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam vừa phối hợp cùng Hội Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai, tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi 2016” tại Hội đồng thi Trường Đại học Đồng Nai và Trường THPT Trấn Biên.