Tiệm mì ở TP HCM luôn đông nghịt khách từ 6h suốt 26 năm

Tiệm mì ở TP HCM luôn đông nghịt khách từ 6h suốt 26 năm

Du lịch 16:40

Gia đình anh Tân thức dậy lúc 3h sáng chuẩn bị các công đoạn từ đi chợ cho đến nấu nướng để kịp mở bán lúc sáng sớm.