• Chợ bắp lớn nhất Sài Gòn

    Chợ bắp lớn nhất Sài Gòn

    Trên con đường dài chưa đầy một km có hơn 20 vựa bắp hoạt động từ sáng đến đêm, cung cấp cả trăm tấn bắp cho khắp Sài Gòn.

    10/12/2017 7:43:32 AM