• Vì sao nhiều ngân hàng chưa lên sàn?

    Vì sao nhiều ngân hàng chưa lên sàn?

    Trong khi không ít nhà băng đã xây dựng kế hoạch sớm đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chính thức hoặc giao dịch trên thị trường UPCoM, thì nhiều ngân hàng vẫn chưa có động tĩnh gì.

    5/12/2018 4:05:43 PM