• Standard Chartered nhận giải

    Standard Chartered nhận giải

    Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí The Asset vinh danh là “Nhà cung cấp dịch vụ quản trị quỹ tốt nhất Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp.

    7/31/2016 7:13:55 PM