• Sơn TOA - sơn hạnh phúc, vẽ yêu thương

    Sơn TOA - sơn hạnh phúc, vẽ yêu thương

    Với chương trình "Sắc màu tình thương 2017", Sơn Toa mong muốn chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa thông điệp "Sơn hạnh phúc, vẽ yêu thương" nhân dịp năm học mới 2017 - 2018

    8/7/2017 11:01:00 AM