• Duy Tân hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cùng SCGP

    Duy Tân hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cùng SCGP

    Công ty Nhựa Duy Tân công bố đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 70% cổ phần mảng bao bì và nhựa gia dụng cho SCGP - công ty con của Tập đoàn SCG (Thái Lan). Giá trị giao dịch không vượt quá 6.400 tỉ đồng (theo kết quả kinh doanh năm 2020 và 2021).

    7/24/2021 12:03:21 PM