Saladin - Bảo hiểm công nghệ nâng tầm trải nghiệm người dùng Việt Nam

Saladin - Bảo hiểm công nghệ nâng tầm trải nghiệm người dùng Việt Nam

Doanh nghiệp 20:00

Saladin là nền tảng bảo hiểm công nghệ đa giải pháp, giúp kết nối trực tuyến khách hàng với những giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất, một cách nhanh chóng và minh bạch.