• SAWACO đẩy mạnh hợp tác trao đổi kinh nghiệm

    SAWACO đẩy mạnh hợp tác trao đổi kinh nghiệm

    Quản lý chất lượng nước và giảm thất thoát nước là vấn đề SAWACO và Cục cấp nước Osaka – Nhật Bản (OMWB) cùng Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DOSAWA) bàn thảo trong khuôn khổ Thoả thuận hợp tác trao đổi kỹ thuật 3 bên thông qua. Hội nghị trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tìm kiếm giải pháp cho các mục tiêu phát triển hiện nay được tổ chức ngày 24 và 25-3-2022.

    3/28/2022 5:04:52 PM