• Knorr khởi động các dự án nông nghiệp tái sinh

    Knorr khởi động các dự án nông nghiệp tái sinh

    (NLĐO)- Kế hoạch của Knorr với 50 dự án nông nghiệp tái sinh được dự đoán sẽ giảm lượng khí thải nhà kính và việc sử dụng nước khoảng 30%, đồng thời cải thiện đa dạng sinh học, chất lượng đất và sinh kế của người nông dân.

    11/23/2021 7:35:58 PM