• Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thực sự bao nhiêu?

    Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thực sự bao nhiêu?

    (NLĐO) – Theo Ngân hàng Nhà nước, tỉ lệ nợ xấu nội bảng đã kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng nợ xấu có xu hướng tăng trở lại về quy mô. Tính đến 31-12-2016, tỉ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu do Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) quản lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có khả năng lên đến 8,86% tổng dư nợ.

    3/31/2017 12:26:00 PM