• Cơ hội hiện thực hóa các sáng kiến vì môi trường cho giới trẻ

    Cơ hội hiện thực hóa các sáng kiến vì môi trường cho giới trẻ

    Từ nay đến 11-9-2022, các bạn trẻ yêu môi trường và có các ý tưởng thực hiện các dự án môi trường có thể gửi các đề xuất cho "Sáng kiến vì môi trường" với chủ đề "Giảm rác thải - Thêm sống xanh". Hoạt động này kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phong trào sáng tạo vì môi trường của người trẻ trong năm nay.

    8/31/2022 5:22:07 PM