• Túi nilong – Dùng sao để không bị nhiễm độc?

    Túi nilong – Dùng sao để không bị nhiễm độc?

    Ở nhiệt độ 78-80oC màng bọc nilong bị nóng chảy sẽ dễ dàng làm nhiễm chất DOP (dioctin phatalat) vào thức ăn. Nếu bị nhiễm chất này lâu dài, các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam, còn trẻ em nữ có nguy cơ dậy thì quá sớm.

    9/17/2017 9:00:24 AM