• Tập đoàn KDI Holdings xây dựng dấu ấn riêng

    Tập đoàn KDI Holdings xây dựng dấu ấn riêng

    Hơn một thập kỷ theo đuổi khát vọng sáng tạo, tập đoàn KDI Holdings đang cho thấy nhiều dấu ấn nổi bật trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa địa phương song hành các hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.

    1/18/2022 8:36:16 AM