TPBank cung cấp thanh toán trực tuyến dịch vụ công

TPBank cung cấp thanh toán trực tuyến dịch vụ công

Thị trường 07:19

Là ngân hàng phối hợp cùng Văn phòng Chính Phủ triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia, TPBank sẽ giúp các khách hàng của mình tiết kiệm thời gian và tiền bạc đồng thời hỗ trợ tăng tính minh bạch trong thu ngân sách nhà nước.