• Ngân hàng “chạy đua” tăng vốn điều lệ

    Ngân hàng “chạy đua” tăng vốn điều lệ

    Nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro, cũng như các quy định về tỉ lệ bảo đảm an toàn của Ngân hàng Nhà nước khiến nhiều ngân hàng thương mại muốn tăng vốn điều lệ trong năm nay

    5/9/2017 8:17:11 PM