AEON Việt Nam tự tin chinh phục mục tiêu mới

AEON Việt Nam tự tin chinh phục mục tiêu mới

Doanh nghiệp 07:48

Mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2022 vừa là động lực vừa là áp lực đối với AEON Việt Nam. Nhiều giải pháp đang được nhà bán lẻ đến từ Nhật Bản triển khai nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trên 20%/năm trong năm 2023.