• Manulife và đội ngũ toàn cầu cùng lan tỏa “Điều tốt đẹp”

    Manulife và đội ngũ toàn cầu cùng lan tỏa “Điều tốt đẹp”

    Tập đoàn Manulife và đội ngũ 35.000 nhân viên trên toàn thế giới đã và đang cùng nhau lan tỏa “Điều tốt đẹp”. Theo đó, mỗi nhân viên Manulife được nhận 50 đô-la Canada (CAD) từ Tập đoàn (được quy đổi theo tiền tệ địa phương) để “trao đi yêu thương” cho cộng đồng tại khu vực mà họ đang sinh sống.

    1/20/2021 5:32:34 PM