• Society Pass chính thức ra mắt Leflair Group

    Society Pass chính thức ra mắt Leflair Group

    Society Pass (SoPa) công bố hoàn thành tái cấu trúc Leflair, chính thức ra mắt Leflair Group, bổ nhiệm tân Tổng giám đốc điều hành (CEO), gia tăng thêm nhiều giá trị mở rộng cho hệ sinh thái Sopa trong lĩnh vực bán lẻ phong cách sống.

    4/12/2022 11:41:39 AM