• “F2C” giúp Lamer Fashion “vươn mình” một cách dễ dàng

    “F2C” giúp Lamer Fashion “vươn mình” một cách dễ dàng

    Nguy cơ từ suy thoái kinh tế đang là vấn đề quan tâm của hầu hết doanh nghiệp thời trang nói chung, Lamer Fashion nói riêng. Tuy nhiên, với mô hình F2C được nhãn hàng tạo dựng từ sớm và vẫn đang tập trung phát huy đã giúp cho Lamer Fashion tạo ra những sức mạnh bền bỉ ở giai đoạn này.

    3/18/2023 9:25:34 AM