Đại gia Phú Yên và cú sa lầy “ngàn tỉ”, tương lai mịt mờ

Đại gia Phú Yên và cú sa lầy “ngàn tỉ”, tương lai mịt mờ

VnMoney 09:44

Lỗ luỹ kế của Thuận Thảo (Phú Yên) đến ngày 30-6 đã tăng lên 1.159,4 tỉ đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 1.322 tỉ đồng. Điều này đặt ra nghi vấn về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.