• Sẽ có những thay đổi về trợ cấp thôi việc cần lưu ý

  Sẽ có những thay đổi về trợ cấp thôi việc cần lưu ý

  (NLĐO) - Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2021 với nhiều quy định mới về trợ cấp thôi việc, trong đó có 3 thay đổi quan trọng mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết

  9/10/2020 8:56:14 AM

 • Đà Nẵng chính thức hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND

  Đà Nẵng chính thức hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND

  (NLĐO) – TP Đà Nẵng đã chính thức hợp nhất 3 văn phòng gồm Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP, đồng thời bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo văn phòng này.

  5/28/2019 11:32:00 AM

 • Đề xuất hợp nhất 3 văn phòng ở cấp tỉnh

  Đề xuất hợp nhất 3 văn phòng ở cấp tỉnh

  Ngày 18-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã họp cho ý kiến vào Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng (VP) đoàn đại biểu (ĐB) QH, VP HĐND và VP UBND cấp tỉnh.

  9/18/2018 11:19:00 PM

 • Hợp nhất bộ máy, tất yếu phải làm!

  Hợp nhất bộ máy, tất yếu phải làm!

  Việc nhất thể hóa bộ máy, gộp chung 3 văn phòng đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cấp tỉnh phù hợp xu thế cải cách hành chính để xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân

  8/19/2018 4:13:00 AM

 • Tinh gọn bộ máy theo 6 mô hình

  Tinh gọn bộ máy theo 6 mô hình

  Việc nhất thể các cơ quan theo 6 mô hình thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo yêu cầu của Bộ Chính trị không chỉ giải quyết được vấn đề cán bộ mà còn tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế

  8/16/2018 6:28:00 AM

 • Bộ Chính trị kết luận 6 mô hình thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

  Bộ Chính trị kết luận 6 mô hình thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

  (NLĐO)- Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện 6 mô hình thí điểm theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

  8/15/2018 3:03:00 PM

 • Ngân hàng 0 đồng, sao không sáp nhập hay phá sản?

  Ngân hàng 0 đồng, sao không sáp nhập hay phá sản?

  (NLĐO) – Trong vòng 4 tháng, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp mua 3 ngân hàng thương mại với giá 0 đồng mà không phải là duy trì, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hay phá sản, vì sao?

  10/29/2015 10:11:28 AM

 • Dồn dập sáp nhập ngân hàng

  Dồn dập sáp nhập ngân hàng

  Trong năm 2014, tiến trình tái cấu trúc các tổ chức tín dụng đợt 2 sẽ được Ngân hàng Nhà nước triển khai với 7-10 ngân hàng phải sáp nhập để đến năm 2015, toàn hệ thống chỉ còn khoảng 15 ngân hàng thương mại

  4/20/2014 11:05:00 PM