• Nước tăng lực bị làm nhái, người tiêu dùng cần làm gì để tự bảo vệ?

    Nước tăng lực bị làm nhái, người tiêu dùng cần làm gì để tự bảo vệ?

    Nhiều năm gần đây, các cơ quan nhà nước và nhãn hàng đã áp dụng nhiều giải pháp cứng rắn nhằm giải quyết vấn nạn hàng giả, hàng nhái trong ngành công nghiệp nước tăng lực. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số sản phẩm không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng đến quyền lợi, thậm chí sức khỏe người tiêu dùng. Vậy người tiêu dùng cần làm gì để bảo vệ chính mình?

    10/18/2021 11:17:20 AM