10 gia tộc giàu nhất châu Á

10 gia tộc giàu nhất châu Á

Doanh nghiệp 10:15

Theo xếp hạng của Forbes, trong 10 gia đình doanh nghiệp giàu nhất châu Á, có khá nhiều đại diện tới từ Hong Kong và Ấn Độ.