• Tống cựu nghinh tân: Tống tiễn căng thẳng đón chào Tết mới

    Tống cựu nghinh tân: Tống tiễn căng thẳng đón chào Tết mới

    Năm cũ đã đến hồi kết, năm mới đang đến gõ cửa muôn nhà. Chỉ còn vài ngày nữa để tống cựu nghinh tân, tống tiễn căng thẳng lo lắng, mệt mỏi của năm cũ bằng những chai Trà Xanh Không Độ mát lành để chào đón một năm mới hạnh phúc, hanh thông, tốt đẹp hơn.

    1/13/2023 4:12:08 PM