• Những tai nạn du khách không ngờ có thể 'bắt đền' bảo hiểm

    Những tai nạn du khách không ngờ có thể 'bắt đền' bảo hiểm

    Chuyên gia bảo hiểm du lịch Australia, Jonathan Etkind, cho biết, có nhiều tai nạn xảy ra trong các kỳ nghỉ của du khách, mà họ ngỡ rằng chúng quá nhỏ hoặc sẽ không được bồi thường. Trên thực tế, nhiều người đã được trả bảo hiểm cho những sự cố mà họ không ngờ tới.

    4/19/2019 3:00:18 PM