BHXH TP HCM quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao

BHXH TP HCM triển khai nhiều giải pháp trong việc thực hiện các chỉ tiêu thu, nợ, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT... để hoàn thành kế hoạch được giao

BHXH TP HCM vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Theo BHXH TP HCM, 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP HCM phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 10/CT-UBND của UBND TP HCM. Tuy nhiên, BHXH TP HCM đã triển khai kế hoạch và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, công tác phát triển số người tham gia: 2.327.894 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 89,85% kế hoạch; 30.494 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 32% kế hoạch; 2.278.347 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 89,73% kế hoạch; BHYT có 7.577.192 người, đạt 92,77% kế hoạch.

Cũng theo BHXH TP, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 35.759 tỉ đồng, đạt 45,18% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 5,37% so với cùng kỳ.

Về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: số người đã được cấp sổ BHXH là 2.323.302 người, đạt tỉ lệ 99,9% so với số người tham gia BHXH; số người tham gia được cấp thẻ BHYT là 7.444.129 người.

BHXH TP cũng đã giải quyết đầy đủ, kịp thời 753.233 lượt người hưởng BHXH, đã giám định, thanh toán trực tiếp 2.208 trường hợp, cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả 1.120 trường hợp, thực hiện giám định hồ sơ cho BHXH các tỉnh, thành phố 1.705 hồ sơ.

BHXH TP HCM quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM. (Ảnh chụp tháng 3-2021)

Ngoài ra, BHXH TP đã khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm do BHXH Việt Nam cung cấp trong hoạt động nghiệp vụ; hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho các cơ sở khám chữa bệnh (KCB), giấy ra viện... hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) trong việc kê khai BHXH, BHYT, BHTN theo hình thức giao dịch điện tử. Đồng thời kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và DN. Triển khai tập huấn, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho các đơn vị và người dân trên địa bàn TP. Tính đến ngày 30-6-2021, đã có 2.837.067 người đăng ký ứng dụng VssID.

BHXH TP cũng đã cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ ở từng khâu để rút ngắn thời gian giải quyết; hướng dẫn người dân và DN lập các biểu mẫu, thủ tục để dễ dàng hoàn thiện khi khai nộp, tránh phải đi lại nhiều lần. Thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua thẻ ATM, các trường hợp người hưởng già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn... thì chi trả tận nhà. Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua bưu điện trong thời gian giãn cách phòng chống dịch Covid-19.

Phát triển số người tham gia BHXH, BHYT

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021, ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP HCM, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP, BHXH Việt Nam trong việc thực hiện các chỉ tiêu thu, nợ, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP các giải pháp để triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 501 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 125 của Chính phủ.

Phấn đấu cuối năm 2021 hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao về công tác thu, nợ, phát triển số người tham gia.

BHXH TP sẽ triển khai thực hiện Nghị định số 43 của Chính phủ, triển khai việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để người tham gia BHYT đi KCB từ ngày 1-6-2021, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai sử dụng phôi thẻ BHYT mẫu mới từ tháng 10-2021 theo Quyết định số 1666 của BHXH Việt Nam.

Theo ông Phan Văn Mến, BHXH TP sẽ tiếp tục giải quyết kịp thời các chế độ BHXH cho người lao động; tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; tăng cường công tác quản lý người hưởng, kiểm tra đối với đại lý chi trả bưu điện về công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHTN và các đơn vị sử dụng lao động có số chi lớn. Đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021. Thực hiện chi trả lương hưu hằng tháng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, BHXH TP sẽ tăng cường quản lý và kiểm soát trong chỉ tiêu KCB BHYT trên địa bàn TP HCM, trong đó tiếp tục phối hợp với Sở Y tế quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT; phân tích dữ liệu từ hệ thống cảnh báo để kịp thời xử lý các cơ sở có chi phí lớn, gia tăng bất thường, sử dụng thuốc và các chỉ định quá mức cần thiết để chấn chỉnh. Tổ chức tập huấn cho giám định viên và chuyên viên tổ BHYT của Sở Y tế phương thức thanh toán theo định suất từ ngày 1-7-2021; thường xuyên phối hợp với cơ sở KCB để tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong hợp đồng, chuyển dữ liệu và thanh quyết toán. Thực hiện tốt công tác KCB cho các đối tượng, đáp ứng cao nhất quyền lợi cho người dân trên địa bàn; quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH TP sẽ đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát. Cụ thể, tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với DN nợ đóng, chậm đóng. Gửi thư nhắc nợ các đơn vị nợ từ 2 tháng trở lên, đơn vị nợ số tiền lớn thời gian kéo dài; thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với DN nợ từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động. Phối hợp với LĐLĐ TP, Ban Quản lý KCX-KCN TP đôn đốc các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên và có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên nộp tiền BHXH, BHYT cho người lao động.

Thanh tra nhiều đơn vị vi phạm BHXH

BHXH TP cũng cho biết số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 5.143 tỉ đồng, sau khi trừ số tiền nợ dưới 1 tháng thì tổng số nợ còn lại là 3.472 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ nợ 4,65%. Nếu trừ nợ khó thu hơn 530 tỉ đồng thì số tiền nợ còn lại là hơn 2.941 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ nợ là 3,94%, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số đơn vị nợ là 54.601 đơn vị.

Cũng theo BHXH TP, qua thanh tra, kiểm tra đã đề nghị các đơn vị khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN như: lập thủ tục tham gia cho 88 lao động với tổng số tiền truy đóng là 658 triệu đồng, điều chỉnh mức lương đóng cho 96 lao động với số tiền truy đóng là 75 triệu đồng, thu hồi quỹ BHXH (ốm đau, thai sản) với số tiền là 63,5 triệu đồng, thu hồi quỹ BHYT với số tiền là 112,8 triệu đồng. Số thu nợ qua công tác thanh tra, kiểm tra là 30 tỉ đồng/65 tỉ đồng. Đã lập biên bản vi phạm hành chính tại 18 đơn vị và ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt phải thu là hơn 1,7 tỉ đồng.

Về công tác kiến nghị khởi tố, tính đến ngày 30-6-2021, đã chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố hành vi trốn đóng BHXH, BHYT đối với 84 đơn vị với tổng số tiền nợ là 158 tỉ đồng. Có 42/84 đơn vị đã khắc phục với tổng số tiền là 40,3 tỉ đồng.

Thực hiện mục tiêu kép

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giám đốc BHXH TP chỉ đạo việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch vừa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong kế hoạch, đặc biệt là các lĩnh vực công tác trọng tâm như: thu, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; giải quyết, chi trả chế độ chính sách BHXH, BHTN; tăng tỉ lệ người tham gia cài đặt ứng dụng VssID; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các hoạt động nghiệp vụ; đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia.

BHXH TP đã hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương để thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tính đến ngày 30-6-2021, BHXH TP đã xác nhận, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 20 đơn vị, DN (giảm 74 đơn vị so với tháng 12-2020) với 8.403 lao động và số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 71,5 tỉ đồng.

Bài và ảnh: Trường Hoàng
từ khóa :

Viết bình luận

Đầu bếp Vũ Xuân Trường chia sẻ câu chuyện theo đuổi đam mê với nghề làm bánh
39 phút trước 548 1k
Với thành tích xuất sắc khi theo học tại Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa, anh Vũ Xuân Trường đã nhận học bổng du học tại Trường ẩm thực Ferrandi - Pháp. Cùng những kiến thức đã học, năm 2000 anh Vũ Xuân Trường quay về trường làm giáo viên dạy về bánh ngọt Pháp.
Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định miễn giảm 100% học phí học kỳ I
2 giờ trước 548 1k
Năm 2021, Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định có các hình thức tuyển sinh và chế độ học bổng đa dạng.
HCL Technologies và HANCOM hợp tác chiến lược
16/9/2021 548 1k
HCL Technologies - công ty công nghệ toàn cầu và HANCOM, một trong những công ty phần mềm tiên phong tại Hàn Quốc, ký kết hợp tác chiến lược nhằm chia sẻ những giải pháp công nghệ phần mềm tiên tiến và thiết lập một đầu mối chung cho việc mở rộng thị trường quốc tế.
EVNHCMC: Cung cấp điện liên tục phục vụ dạy và học trực tuyến
16/9/2021 548 1k
Năm học 2021-2022 là một năm học đặc biệt đối với các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh trên toàn địa bàn TP HCM. Có thể nói việc triển khai dạy và học trực tuyến mang đến nhiều thách thức cho cả phía nhà trường cũng như phụ huynh và các em học sinh. Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) luôn xem việc bảo đảm cung cấp điện xuyên suốt, an toàn, liên tục cho Thành phố là một yêu cầu bắt buộc để việc dạy và học trực tuyến được diễn ra suôn sẻ.
BIDV ủng hộ 25 tỉ đồng chung tay thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em"

BIDV ủng hộ 25 tỉ đồng chung tay thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em"

(NLĐO) - Số kinh phí trên được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố tại lễ phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em" - một chương trình nhân văn hưởng ứng lời kêu...