Đô thị vệ tinh - động lực phát triển của Kon Tum

Đô thị vệ tinh - động lực phát triển của Kon Tum

Thị trường 10:51

Những năm gần đây, Kon Tum đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về kinh tế - xã hội. Trong đó, việc đầu tư phát triển các đô thị vệ tinh đã trở thành động lực quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh.