• Chống chuyển giá tại các tập đoàn xuyên quốc gia

    Chống chuyển giá tại các tập đoàn xuyên quốc gia

    Bắt đầu từ tháng 5, Việt Nam có khung pháp lý mạnh hơn để kiểm soát hoạt động chuyển giá, tránh thuế của các doanh nghiệp vì Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017 về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

    6/6/2017 5:46:03 AM