AB InBev Việt Nam hưởng ứng Ngày hội Uống bia có trách nhiệm 2016

AB InBev Việt Nam hưởng ứng Ngày hội Uống bia có trách nhiệm 2016

Doanh nghiệp 18:33

Năm 2016, đánh dấu kỷ niệm 7 năm Ngày hội Uống bia có trách nhiệm toàn cầu. Và hoạt động tại Việt Nam là một phần nằm trong chương trình toàn cầu của AB InBev nhằm gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của việc uống bia có trách nhiệm