Giờ “thiêng” cho đường mòn trên biển Điệp Sơn

Giờ “thiêng” cho đường mòn trên biển Điệp Sơn

Du lịch 08:33

(NLĐO) – Nếu không có mặt đúng giờ, bạn có thể phải tiếc hùi hụi vì không thấy được con đường vào lúc đẹp nhất của nó: Khi biển “rút” dần để lại một lớp nước trong veo xâm xấp trên mặt đất.