“Cánh chim đầu đàn” đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn An Giang

“Cánh chim đầu đàn” đưa 100 chuyến hàng Việt về nông thôn An Giang

Thị trường 18:04

(NLĐO) – Năm 2023, Siêu thị Tứ Sơn có 100 chuyến hàng Việt về khắp các làng quê của tỉnh An Giang. Đây là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh thực hiện các chuyến hàng Việt xuyên suốt 14 năm qua.