• Chân cua dài nửa mét giá 4 triệu đồng

    Chân cua dài nửa mét giá 4 triệu đồng

    Không phải cua nguyên con mà chân cua Hoàng đế Alaska có chiều dài tới nửa mét, giá tới 4 triệu đồng/bộ mới gây ấn tượng, được dân giàu Hà thành đặt mua về ăn, bởi đây là bộ phận tập trung nhiều thịt cua nhất.

    8/27/2018 12:01:00 PM